Integritetspolicy

VARFÖR BORDE JAG LÄSA DETTA?

Denna policy förklarar hur vi på Climbing247 behandlar och skyddar din information.

VILKEN INFORMATION SAMLAR NI IN OM MIG?

Vi samlar grundläggande information för att köp, leverans och tjänster smidigt ska kunna levereras till dig. Detta inkluderar:

 • Namn
 • Identifikationsnummer (personnummer eller organisationsnummer)
 • Kund-ID
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Betalningsuppgifter
 • IP-adress och information om din användning av Climbing247s webbplats.
 • Köphistorik
 • Kreditkortsnummer behandlas av Climbing247 men sparas inte, denna information lagras endast av kredit- och betaltjänstföretag.

HUR ANVÄNDER NI MIN INFORMATION?

Climbing247 behandlar dina personuppgifter för att kunna:

 • Fullfölja förpliktelser gentemot dig som kund, d.v.s. leverera beställda varor eller tjänster, tillhandahålla support.
 • Tillhandahålla rätt leveransalternativ.
 • Erbjuda dig olika betalningsalternativ.
 • Ge dig relevant information och anpassa erbjudanden och upplevelsen på webbplatsen, samt i annan korrespondens som t.ex. SMS eller nyhetsbrev.
 • Förhindra bedrägerier.
 • Följa tillämplig lagstiftning till exempel bokföringslagar.
 • Kontrollera ålder vid köp.
 • Ta fram statistik i syfte att förbättra vårt erbjudande till dig som kund.
 • Besvara och hantera reklamation- och garantiärenden.
 • För att kunna kontakta dig och ge leveransbesked.
 • För att kunna besvara dina frågor via e-post eller via kundservice.
 • För att kunna bjuda in dig till relevanta event/evenemang.

HUR LÄNGE BEHÅLLER NI MIN INFORMATION?

Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlades in och behandlades för eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar. Detta innebär att beroende på ändamål, sparas de olika tid. T.ex. kräver redovisningslagstiftning en lagringstid om 10 år. I övrigt sparas dina personuppgifter som du givit samtycke så länge som du är kund hos Climbing247. Därefter raderas/anonymiseras all data. Du räknas som kund hos oss inom reklamationsrätten på de varor du har inhandlat d.v.s normalt 3 år.

MED VEM DELAR NI INFORMATIONEN?

All data hanteras av vår personal, men personuppgifter delas inte vidare till 3:e part utan ditt samtycke. Mottagare som hanterar personuppgifter för Climbing247s räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt.

VILKA RÄTTIGHETER HAR JAG?

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Tillgång till dina personuppgifter

Du kan närsomhelst begära ut vilka personuppgifter Climbing247 har lagrade om dig.

Begära rättelse

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Återkalla samtycke

Du kan närsomhelst återkalla ditt tidigare samtycke.

Begära radering

I samband eller efter att du återkallat ditt samtycke kan du därefter också begära att radering av dina uppgifter sker. Radering sker då i den mån det är möjligt i enlighet med gällande lagstiftning.

HUR KAN JAG ANVÄNDA MINA RÄTTIGHETER?

Om du vill genomföra en av ovan handlingar, behöver du bara kontakta oss via telefon eller mail via kontaktdetaljerna nedan. Om du vill kontakta Datainspektionen direkt, gör du det utan oss som mellanhand.

NÄR ÄNDRAR VI VÅRAN POLICY?

Vi håller våran policy uppdaterad efter behov. Denna policy uppdaterades senast 6 maj 2020.

HUR KONTAKTAR DU OSS?

Om du har några frågor runt denna policy, hur vi använder din information, eller dina rättigheter kan du alltid kontakta oss. Detta gör du med följande detaljer:

Mail: kundservice@climbing247.se

Adress:
Climbing247
Industrivägen 7
79631 Älvdalen

Laddar…
Laddar…